Deklaracja

Deklaracja o wysokości dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r: