Get Adobe Flash player

Zasady najmu mieszkań TBS

 

Osoby zainteresowane najmem lokali mieszkalnych w istniejących zasobach mieszkalnych na Osiedlu Letnim, prosimy o złożenie przedwstępnych podań (link) w siedzibie Spółki. Informujemy, że Spółka posiada obecnie 96 mieszkań, które obecnie są zajęte.


Poniżej przedstawiamy Państwu ogólne warunki przydzielania mieszkań na wynajem w istniejących zasobach mieszkaniowych na Osiedlu Letnim w Ząbkowicach Śl., stanowiącego własność TBS Ząbkowice Śl.

1. Lokal mieszkalny może być wynajmowany osobom fizycznym nie posiadająca w dniu objęcia lokalu tytułu prawnego do innego lokalu.

2. Towarzystwo może wynająć lokal osobie fizycznej posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia lokalu mieszkalnego, o którego wynajem się ubiega.

3. Dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie może przekraczać 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie o więcej niż:

  • 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.


4. Przy kwalifikacji przyszłych najemców pierwszeństwo przysługiwać będzie:

a) osobom umieszczonym na listach osób uprawnionych do objęcia lokali komunalnych,
b) osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do lokalu stanowiącego własność Gminy, które zobowiążą się zrezygnować z tytułu prawnego do tego lokalu z dniem objęcia lokalu w spółce,
c) osobom fizycznym będącym mieszkańcami Gminy Ząbkowice Śl.

5. Maksymalna ilość osób przewidzianych do zasiedlenia wynosi:

  • 2 osoby dla mieszkań o pow. użytkowej ok. 35m2
  • 3 osoby dla mieszkań o pow. użytkowej ok. 44m2
  • 4 osoby dla mieszkań o pow. użytkowej ok. 53m2
  • 5 osób dla mieszkań o pow. użytkowej ok. 64m2
303821
Twoje IP: 44.200.86.95
Dziś jest: 2024-05-26

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.