Get Adobe Flash player

Kontakt

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śl. Sp. z o.o.

ul. Jasna 44, 57-200 Ząbkowice Śląskie

e-mail: tbs@zabkowiceslaskie.pl

tel. 663 977 993

www.tbs-zabkowice.pl

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śl. Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Melioracyjna 3, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

 

§ 1 Definicje

 

1. Administrator - oznacza Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śl. Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Melioracyjna 3, 57-200 Ząbkowice Śląskie, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.


2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.


3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.


4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.


5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.tbs-zabkowice.pl


6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.


7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.


2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.


3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

b. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

c. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

d. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

e. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.


2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

a. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

c. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.


3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.


4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.


5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.


6. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.


7. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego poprzez Facebook Connect (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).


8. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).


9. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn (administrator cookies zewnętrznego: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii).


10. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).


11. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).


12. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego opineo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu).

 

§ 4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.

Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


Opracowano na podstawie: www.rzetelnyregulamin.pl

Zasady najmu mieszkań TBS

 

Osoby zainteresowane najmem lokali mieszkalnych w istniejących zasobach mieszkalnych na Osiedlu Letnim, prosimy o złożenie przedwstępnych podań (link) w siedzibie Spółki. Informujemy, że Spółka posiada obecnie 96 mieszkań, które obecnie są zajęte.


Poniżej przedstawiamy Państwu ogólne warunki przydzielania mieszkań na wynajem w istniejących zasobach mieszkaniowych na Osiedlu Letnim w Ząbkowicach Śl., stanowiącego własność TBS Ząbkowice Śl.

1. Lokal mieszkalny może być wynajmowany osobom fizycznym nie posiadająca w dniu objęcia lokalu tytułu prawnego do innego lokalu.

2. Towarzystwo może wynająć lokal osobie fizycznej posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia lokalu mieszkalnego, o którego wynajem się ubiega.

3. Dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie może przekraczać 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie o więcej niż:

  • 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.


4. Przy kwalifikacji przyszłych najemców pierwszeństwo przysługiwać będzie:

a) osobom umieszczonym na listach osób uprawnionych do objęcia lokali komunalnych,
b) osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do lokalu stanowiącego własność Gminy, które zobowiążą się zrezygnować z tytułu prawnego do tego lokalu z dniem objęcia lokalu w spółce,
c) osobom fizycznym będącym mieszkańcami Gminy Ząbkowice Śl.

5. Maksymalna ilość osób przewidzianych do zasiedlenia wynosi:

  • 2 osoby dla mieszkań o pow. użytkowej ok. 35m2
  • 3 osoby dla mieszkań o pow. użytkowej ok. 44m2
  • 4 osoby dla mieszkań o pow. użytkowej ok. 53m2
  • 5 osób dla mieszkań o pow. użytkowej ok. 64m2

Realizacje i zamierzenia

Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest wykonywanie robót ogólnobudowlanych, związanych ze wznoszeniem budynków wielorodzinnych oraz wynajem mieszkań.

Na działce 2-hektarowej, później nazwanej Osiedlem Letnim przy ul. Jasnej w Ząbkowicach Śląskich zaplanowano budowę osiedla mieszkaniowego. W lipcu 2002 roku zakończono budowę budynku 24 ? rodzinnego. Budynek powstał przy udziale kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Wysokość kredytu nie może przekroczyć 70% wartości przedsięwzięcia. Pozostałe 30% to wkład własny inwestora, pokryty wpłatami partycypacyjnymi przyszłych lokatorów, oraz udziałem Gminy Ząbkowice Śl.

Według podobnych zasad w grudniu 2003 roku, lipcu 2005 roku, oraz grudniu 2007 roku oddano do użytkowania trzy następne budynki o konstrukcji i architekturze zbliżonej do siebie. Obecnie w powstałych już budynkach zamieszkuje 96 rodzin.

Niestety w 2008 r. został rozwiązany Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, co doprowadziło do odstąpienia od programu rządowego jaki był wówczas oferowany. TBS?y w całym kraju znalazły się w trudnej sytuacji, ponieważ nie mogły korzystać z preferencyjnych kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego. Spółki nie mogły tym samym powiększać swoich zasobów mieszkaniowych. 

TBS Ząbkowice Śl. Sp. z o.o. w 2013 r. rozpocznie inwestycję (część projektowa) polegająca na budowie budynku wielomieszkaniowego na Osiedlu Letnim we własnym zakresie na wynajem.

O Towarzystwie Budownictwa SpołecznegoTowarzystwo Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śl. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzi swoją działalność od grudnia 2000r.

Utworzenie tego podmiotu stało się możliwe poprzez zawarcie Aktu Założycielskiego Spółki z o.o. - Repetytorim A numer 5158/2000 z dnia 22.11.200 roku, przez Urząd Gminy Ząbkowice Śl.

W całości udziałowcem Towarzystwa jest Gmina Ząbkowice Śl. Wszelkie udziały wniesione przez Gminę to podniesienie kapitału zakładowego spółki. Władzami spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza, oraz Zarząd.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy, w którym od dnia 01.01.2008r. do dnia 30.04.2017 roku funkcję Prezesa pełnił Piotr Szymański. Poprzednio funkcje tę sprawował od dnia założenia podmiotu Antoni Drożdż.

Od 1 maja 2017 r. nowym Prezesem Zarządu TBS Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o. jest Pan Andrzej Maj.

ZARZĄD:


Prezes Zarządu:
 Andrzej Maj

Członkowie Rady Nadzorczej:
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Sabina Misiąg
Członkowie: Anna Maziarz-Cabaj, Mateusz Pancerz

 

NASZE DANE:

NIP: 887-16-36-018, Regon: 891139400
Wpisana w rejestrze: Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000113361
Kapitał podstawowy: 2 740 112,00 zł

Więcej artykułów…

  1. Galeria
272717
Twoje IP: 3.235.188.113
Dziś jest: 2023-10-03

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.